20+ Years Experience

بهترین خدمات متخصصان محلی را بیابید

کلینیک پزشکی ما مراقبت های با کیفیت را برای کل خانواده ارائه می دهد و در عین حال بهترین خدمات را در فضایی باشخصیت حفظ می کند.

Sign Up
Infy Care

Book an Appointment

Easy Solutions

4 Easy Step and Get the World Best Treatment

مشخصات پزشک را بررسی ک...

کلینیک پزشکی ما مراقبت های با کیفیت را برای کل خانواده ارائه می دهد و در عین حال بهترین خدمات را در فضایی باشخصیت...

درخواست مشاوره

کلینیک پزشکی ما مراقبت های با کیفیت را برای کل خانواده ارائه می دهد و در عین حال بهترین خدمات را در فضایی باشخصیت...

مشاوره دریافت کنید

کلینیک پزشکی ما مراقبت های با کیفیت را برای کل خانواده ارائه می دهد و در عین حال بهترین خدمات را در فضایی باشخصیت...

راه حل خود را دریافت ک...

کلینیک پزشکی ما مراقبت های با کیفیت را برای کل خانواده ارائه می دهد و در عین حال بهترین خدمات را در فضایی باشخصیت...

3

Patients Beds

6

Doctors & Nurses

5

Happy Patients

20+

Years Experience

درباره برای NCP-HMS

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این بیمارستان بر اساس شهرتی که برنامه بدون خون آن در جامعه پزشکی ایجاد کرده و به دلیل نتایج شناخته شده در سطح ملی انتخاب شد. ما گروهی از آدم‌های خلاق هستیم که چیزهای عالی برای وب و موبایل می‌سازیم. ما فقط دوست داریم به فناوری های منبع باز کمک کنیم. ما همیشه سعی می کنیم چیزی بسازیم که به توسعه دهندگان کمک کند تا در وقت خود صرفه جویی کنند. بنابراین آنها می توانند زمان بیشتری را با دوستان و خانواده خود بگذرانند.

Book Appointment
Our Services

We Offer Different Services To Improve Your Health

Cardiology

قلب و عروق

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این...

Cardiology

ارتوپدی

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این...

Cardiology

ریه

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این...

Cardiology

مراقبت از دندان

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این...

Cardiology

دارو

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این...

Cardiology

آمبولانس

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این...

Cardiology

چشم پزشکی

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این...

Cardiology

عصب شناسی

NCP-HMS به پزشکان و پرستاران از سراسر جهان اصول مدیریت خون و همچنین نحوه مدیریت برنامه های حفظ خون خود را آموزش می دهد. این...

مراقبت های بهداشتی با کیفیت

دکتر خبره و با کیفیت برای شما داشته باشید

کلینیک پزشکی ما مراقبت های با کیفیت را برای کل خانواده ارائه می دهد و در عین حال بهترین خدمات را در فضایی باشخصیت حفظ می کند. کلینیک پزشکی ما کیفیت را ارائه می دهد. کلینیک پزشکی ما مراقبت های با کیفیت را برای کل خانواده ارائه می دهد و در عین حال بهترین خدمات را در فضایی با شخصیت لیزام حفظ می کند. کلینیک پزشکی ما ارائه می دهد...

Book Appointment
Certifired Doctor

دکتر خبره

کلینیک پزشکی ما مراقبت های با کیفیت را برای...

Professional Doctors

We are Experienced Healthcare Professionals

Doctor
Doctor Dr

test

Doctor
ظاهر احمدی

تیست برای مریض بخاطر شکر

Doctor
Khalid Khaliqi

test for shoger

Doctor
گل احد طاهری

چک نمودن و عملیات های خاص

Our Testimonials

What Our Patients Say About Our Medical Treatments

testimonial image
quote

احمد جان

تشکر از خدمات تان

testimonial image
quote

محمد خان

تشکر از خدمات سریع تان

testimonial image
quote

آریا آرین

تشکر زا خدمات تان